2020.01.18 Uroczystość przekazanie sprzętu ratownictwa

W imieniu  Zarządów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lenartach oraz  Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewkach , pragnę podziękować wszystkim za uczestnictwo i przygotowanie  uroczystości z okazji przekazania sprzętu ratowniczego współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości , jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Lenartach i Plewkach. Sprzęt pożarniczy o wartości ponad 71 tys. zł pozyskany za pośrednictwem Gminy Olecko ze środków, których dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, uzupełni braki w wyposażeniu i pozwoli sprawnie działać na rzecz ratowania życia i mienia lokalnego społeczeństwa. Przekazanie sprzętu i wyposażenia tak znacznej wartości , jest ważnym wydarzeniem w historii każdej straży. Radość nasza jest wielka , ponieważ po wielu latach starań udało nam się uzupełnić podstawowe  braki w wyposażeniu . Dzięki ,  obecnym , nowym  rządowym projektom , takim jak dotacje  5000+ oraz dzięki programowi z Funduszu Sprawiedliwości,  Ochotnicze Straże Pożarne mają szanse na znaczne  wsparcie w zakupie sprzętu  ratującego życie i mienie . Serdecznie dziękuję wszystkim osobom , które zaangażowały się i  przyczyniły się do uzyskania tak znacznego dla nas wsparcia .

  W uroczystości wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Edward Adamczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robert Wiśniewski, Burmistrz Olecka Karol Sobczak wraz z delegacją Urzędu Gminy Olecko,  Dyrektor Oddziału Doradztwa Rolniczego w Olecku Robert Nowacki, który reprezentował także Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę,  proboszcz parafii pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Judzikach Przemysław Zamojski, radny gminy Dawid Bondarenko,  delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu oleckiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olecku dh Jerzy Gołembiewski strażacy OSP w Lenartach i Plewkach, oraz poczty sztandarowe: Jednostek OSP z Borawskich i Lenart, Prezes OSP w Lenartach Tomasz Skrocki , Prezes OSP w Plewkach Józef Sofiński , Naczelnik OSP w Plewkach Mieczysław Sofiński .

Spikerem uroczystości była druhna Iza Maciejewska natomiast Dowódcą uroczystości był kpt. Grzegorz Grzęda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach .  

    Szczególne podziękowania składamy Panu Robertowi Nowackiemu – Dyrektorowi ODR w Olecku , który zainicjował i monitorował wniosek o dofinansowanie OSP w Lenartach oraz OSP w Plewkach .  Mamy nadzieję, że nasza dalsza , współpraca nadal będzie tak przyjazna i  owocna .

Abyśmy mogli cały czas  z dumą wypełniać nasze zadanie

 „ Bogu na Chwałę , Ludziom na pożytek”

Tomasz Skrocki

Prezes OSP w Lenartach

 

 

 

smilesmilesmile