2019.02.10 Szkolenie AED

 

W dniu 10/02/2019r. w świetlicy OSP w Lenartach dla mieszkańców sołectw w Lenartach i Judzikach oraz członków OSP  odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy , w tym przy użyciu defibrylatora AED . Szkolenie prowadził strażak ratownik z PSP w Olecku – Lech Piszczek .