Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach

Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > 2019.02.02 Zebranie sprawozadawcze 2018

2019.02.02 Zebranie sprawozadawcze 2018

W dniu 02/02/2019 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Lenarty  za 2018r. Otwarcia zebrania  dokonał Prezes OSP w Lenartach Tomasz Skrocki , który przewodniczył zebraniu i przedstawił sprawozdanie z działalności i finansowe za 2018r. oraz plany jednostki na 2019r. W zebraniu uczestniczyło 18 członków OSP oraz zaproszeniu goście :  Ewa Zalewska-Drozd – Kierownik Wydz. SZB w UM w Olecku,  Jerzy Gołembiewski – Komendant Gminny OSP , Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP ,  Karol Sobczak – Burmistrz Olecka, Robert Wiśniewski – Komendant Powiatowy PSP w Olecku    . Po wysłuchaniu sprawozdań odbyła się dyskusja . Zarząd OSP w Lenartach  jednogłośnie uzyskał absolutorium . Zebranie zakończono uroczystą kolacją .

 

 

 

nach oben