Zarząd

          

Prezes - Tomasz Skrocki 

 

 

Wiceprezes-Naczelnik - Dariusz Jerzy Sawicki

 

 

Z-ca Naczelnika - Andrzej Osiecki

 

Skarbnik-Gospodarz - Algiment Rutkowski

 

Sekretarz - Zbysław Andrzej Konopczyński